VASTUVÕTUAEG:

Alati kooskõlastage vastuvõtuaega koos administraatoriga. Kui te ei jõua või üldse ei saa tulla vastuvõtule, palun aegsasti (24 tundi vastuvõtuaega) teatada sellest administraatorile telefoni teel 675 00 57. See annab meile võimaluse võtta vastu teisi abi vajavaid patsiente.

Goltsman Therapy

ARSTI VASTUVÕTULE REGISTREERIMINE:

Vastuvõtule registreerimine 09.15 – 17.00. Patsient saab vajalikku info administraatorilt, kui te külastate meid, või telefoni teel 675 00 57. Päeva ja vastuvõtu aja valib patsient kooskõlastades administraatoriga.

SUHTLEMINE ADMINISTRAATORIGA:

Formuleerige Teie peamine meditsiiniprobleem. Kirjeldage Teil esinevaid tunnuseid. Iseloomustage eelnevalt teostatud arsti järelevalvet ja saadud ravi. Teie andmed:

 • Nimi;
 • Perekonnanimi;
 • „Isikukood“;
 • Kontakttelefon.

MAKSMINE:

Erialaspetsialistide vastuvõtule pääsemiseks palume esitada perearsti saatekiri. Peaarstivastuvõtule pääseb ilma perearsti saatekirjata. Juhul kui patsient soovib pääseda arsti vastuvõtule väljaspool järjekorda, või patsiendil puudub nõutav saatekiri, või isikul puudub ravikindlustus, peaarsti ning eriarsti vastuvõtt maksab 35.00 Euro.     

NB!

Juhul, kui te ei tule arsti vastuvõtule või protseduurile, raha ei tagastata. Sellise situatsiooni vältimiseks informeerige administraatorit vähemalt 24 tundi enne vastuvõtuaega. Telefon 675 00 57, е-mail: info@goltsman.ee. Meie ravikeskuses on võimalik saada soodustust (10%), kui teete ettemaksu 5 või rohkem protseduurite eest. Kui mingisugusel põhjusel, mis ei sõltu ravikeskusest, raviteenused katkestatakse, siis on võimalik raha tagasi saada. Raha tagastamine toimub protseduuride täishinna ümberarvestamisel. Raha tagastamine on võimalik ainult isiku (kellele osutatakse meditsiinilist teenust) või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel. Raha kantakse arvelduskontole kuu lõpus.

KINKEKAART:

Kinkekaarte väärtusega 20, 50 ja 100 eurot saab osta administraatori käest. 

   flyer3

PATSIENTIDE VASTUVÕTT:

Patsient tuleb kabinetti sisse ainult siis kui teda on kutsunud arsti assistent. Esmakordne ülevaatus, arst diagnoosib patsienti, koostab kompleksravi plaani, millest informeerib patsienti detailselt. Ülevaatuse resultaat fikseeritakse patsiendi e-kaardil.

HAIGUSLUGU:

Kui on koostatud Teie üksikasjalik haiguslugu, sellest sõltub meie võime Teie olukorra hindamiseks. Me palume Teid enne esmast külastamist tagada võimalusel Teie haiguselugu. Pöörake oma tähelepanu eriliselt:

 • Viimased ja eelnenud arsti saatekirjad;
 • Analüüside resultaadid;
 • Röntgenloogilise läbivaatuse resultaadid, arvuti tomograafiad (AT), magneto-resonantsi tomograafiad (МRТ), positrooni-emissiooni tomograafiad (PEТ), fotonegaatividel või CD.

TEIL ON ÕIGUS:

 • Valida endale arst;
 • Saada arstide nõu ja konsultatsiooni erinevatelt spetsialistidelt;
 • Haoida saladuses arsti poole pöördumise fakti, samuti teie tervis seisukorda, diagnoosi, samuti nagu muid andmeid, mis olid saadud läbivaatuse ja ravimise ajal.

TEIE KOHUSTUSED: 

 • Korralikult täita teie arsti nõudmisi ja soovitusi;
 • Aegsasti (24 tundi enne vastuvõtuaega ) tevitada administraatorit, kui teil ei ole võimalik tulla arsti vastuvõtule või protseduurile;
 • Korrektselt teatada oma kontaktandmed;
 • Tulema vastuvõtule ettemääratud ajaks;
 • Säilitada vaikust ja puhtust;

Sisekorraeeskirjade rikkumise korral võidakse keelduda Teile teenuste osutamisest vastava märge tegemisega Teie med. kaardis.

RIKKUMINE:

 • Lugupidamatus personaliga suhtumisel;
 • Mitteõigeaegne ilmumine arsti vastuvõtule või protseduurile;
 • Mittekinnipidamine arsti nõuandest;
 • Medikamentide vale tarvitamine;
 • Loobumine arsti suunamisest.

Loodame, et kõigi meie reeglite ja soovituste täitmine aitab tagada meditsiinikeskuse „Goltsman Therapy“ kollektiivi veelgi kindlamat ja kvaliteetsemat tööd, mis on suunatud Teie tervise kaitsmisele!

goltsman-ravikeskus